Back To Top

TEAM

Masayasu Morita

Founder & CEO

Yusuke Segawa

COO

Shinichi Okada

Engineer

Kazuki Ito

Frontend Engineer

Yuko Otsuka

Administrator